top of page

WERKWIJZE

We werken vanuit een fasen-model die hieronder is uitgeschreven

Kennismaking

Tijdens de kennismaking brengen we de begeleiding in gang. Denk hierbij aan het creëren van een vertrouwensband en het maken van concrete afspraken

Intake/Startfase

 

In de intakefase zal aan de hand van de verkregen informatie over de cliënt blijken of er een begeleidingstraject zal volgen.  

Analysefase/Planningsfase

In deze fase zal er regelmatig begeleidingsgesprekken gevoerd worden om niet alleen naar de problemen te kijken, maar ook naar de krachten en mogelijkheden. Hierna wordt er samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld met daarin een einddoel en middellange termijndoelen. 

Begeleiding

De begeleider ondersteunt de cliënt bij de uitvoering van het begeleidingsplan. De cliënt leert vaardigheden aan en wordt gestimuleerd in het regelen van zaken. Hierbij wordt de cliënt begeleid om de eigen kracht te benutten.  

Evaluatie

Tijdens de evaluatie komen voornamelijk de gestelde doelen aan de orde. Hierin wordt bepaald of de cliënt zijn begeleiding afrond en naar de uitstroomfase gaat of dat zijn begeleiding wordt voortgezet.

Uitstroom

In deze fase wordt de afscheid van de cliënt voorbereid, een overdracht georganiseerd naar eventuele andere hulpverleners en volgt er een exit gesprek waarbij netwerk aanwezig is. 

Reacties van anderen...

Strand zonsondergang
JIT logo.png

Ouders van Johan

Fijn dat het JIT er is, biedt passende hulp met de 

bottom of page