top of page

GEZINSBEHANDELING

moederdochter.jpg
DS12.JPG

VOOR 
ELK 
GEZIN

Gezinsbehandeling Positron

De interventie Positron bestaat uit de samenstelling van drie producten:

Jeugd Interventie Team (JIT)

Het JIT bestaat uit een team met hulpverleners die zich met name richten op de adolescenten en daarbij een preventieve, ondersteunende en outreachende aanpak hanteren. Het doel is dat deze jonge ambulante hulpverleners als rolmodel fungeren en zo hun positieve invloed laten gelden. Zij begeleiden activiteiten waarmee een jongere wordt ondersteund in het leven van alledag, veelal gericht op het aanbrengen van structuur in of het voeren van eigen regie op dagelijks leven.  

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiders bezoeken de ouders of verzorgers in de thuissituatie, zodat het geleerde vanuit de training in de praktijk kan worden gebracht en er maatwerk kan worden geboden. Daarnaast is er ruimte om specifiek maatwerk te bieden voor wat het gezin nodig heeft, aanvullend op wat er in de oudertraining geboden wordt.   

Oudertraining

De oudertraining bestaat uit acht bijeenkomsten die worden georganiseerd door de oudertrainer en ouderbegeleiders. Binnen de training worden de ouders getraind op vijf pedagogische vaardigheden, namelijk disciplinering, monitoring, positieve bekrachtiging, positieve betrokkenheid en probleemoplossing. De focus van de oudertraining ligt dan ook op het aanleren van deze vaardigheden middels uitleg en oefenen in de praktijk.

Heeft u meer informatie of onze hulp nodig?

Hier aanmelden
bottom of page