top of page

Ons aanbod 

 

Gezinstraject Positron

Het Jeugd Interventie Team biedt maatwerk voor jeugdigen en hun gezin.

 

De ervaring leert dat een stevige inzet binnen het gezin zorgt voor de beste resultaten. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Hiervoor hebben wij ons boostertraject Positron ontwikkeld.

 

Ons gezinstraject Positron is een 18 weeks boosterprogramma en wordt geboden volgens een geprotocolleerd programma, waarin per sessie de inhoud en de vorm vooraf vast staat. Voorafgaand worden er in de eerste week ROM-vragenlijsten ingevuld, doelen gesteld om achteraf in week 18 het aangetoonde effect te bespreken en het traject te evalueren. De werkvorm bestaat uit 8 bijeenkomsten met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten, ouderbegeleiding aan huis door een ouderbegeleider en jongerencoaching voor de jeugdige.

 

Doel van gezinstraject Positron is het vergroten van de ouderlijke vaardigheden van ouders en het pro-sociale gedrag van de jeugdige en daarmee het voorkomen van uithuisplaatsing.

 

Door een geïntegreerde aanpak waarbij wordt samengewerkt met de ouders, de jongere, school en overige milieus, komen alle partijen in beweging die een bijdrage kunnen leveren aan het veranderen van de huidige problemen in de thuissituatie. Het verwerven van ouderlijke vaardigheden zorgt ervoor dat het pro-sociale gedrag van de jongere wordt vergroot en het negatieve, afdwinggedrag wordt verminderd. Zo voorkomen we samen een uithuisplaatsing of kan er gewerkt worden aan een traject terug naar huis.

 

1. Ouderbijeenkomsten

Tijdens het Boostertraject van Positron worden de ouders in 8 sessies geschoold in de vijf ouderlijke vaardigheden van Patterson: Disciplinering, monitoring, positieve bekrachtiging, positieve betrokkenheid en probleemoplossende vaardigheden. Praktische, concrete vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de thuissituatie. Deze vaardigheden worden aangevuld met wetenschappelijke inzichten die de ouders een aanknopingspunt geven om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Ook worden er thuiswerkopdrachten meegegeven om hier thuis verder mee te oefenen. Natuurlijk is er ook ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en zo te ervaren dat je niet alleen staat.

 

2. Support aan huis

Onze ouderbegeleiders komen wekelijks in de thuissituatie supporten. Dit zodat het geleerde vanuit de strategiesessies in de praktijk geoefend en bestendigd kan worden en er maatwerk kan worden geboden. Ook is er extra ruimte voor psycho-educatie wanneer daar behoefte aan is.

 

3. Jongerencoaching

Ook de jeugdigen krijgen in dit traject hun persoonlijke aandacht. Deze krijgen ze van een jongerencoach die de jongerencultuur snapt, waar de jeugdige zich aan kan spiegelen en mee kan levelen. De jongerencoach hanteert een laagdrempelige, outreachende, creatieve, actieve en ondersteunende aanpak op alle levensgebieden. Samen op pad om zaken te organiseren, moeilijke gesprekken tijdens een wandeling op de hei in plaats van op kantoor, leuke activiteiten zoals sport of creativiteit om het leren van nieuwe coping-vaardigheden tastbaarder te maken, het oefenen van en ondersteunen bij moeilijke gesprekken, het kan allemaal. Tevens nemen wij ze mee in de onderwerpen van de strategie-sessies aan de ouders en kunnen ze zo zelf ervaren dat ook ouders stap voor stap aan het werk zijn om het samen beter te krijgen. De huiswerkopdrachten die de ouders mee naar huis krijgen bevatten vaak ook gezinsopdrachten waar de jeugdige bij betrokken wordt. Hierin worden zij begeleid door de ouder-begeleider en de jongerencoach.

 

Daar waar nodig, zijn bovenstaande zorgvormen ook los van elkaar mogelijk bij het JIT.

moederdochter.jpg

Heeft u meer informatie of onze hulp nodig?

WELKOM BIJ HET

Jeugd Interventie Team van De Schakels 

JIT logo.png
bottom of page