top of page
pexels-darius-krause-2253934_edited.jpg
JIT logo.png

Jeugd Interventie Team van De Schakels 

DS11.JPG
meisje.jpg

ONS VERHAAL

Het JIT van De Schakels beschikt over een multidisciplinair team en heeft daardoor ook expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het JIT werkt met jonge coaches die de leefwereld van de jongere begrijpen en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om aan te sluiten bij deze doelgroep. Het doel is dat deze jonge ambulante hulpverleners als rolmodel fungeren en zo hun positieve invloed laten gelden.

Wij begeleiden activiteiten/trajecten waarmee een jongere wordt ondersteund in het leven van alledag (structuur en regie krijgen op dagelijks leven). Samen stellen we doelen op en werken we er gezamenlijk naar toe. We geven respect, aandacht, maar stellen en handhaven ook grenzen. We werken vooral vanuit een positieve vertrouwensband en staan naast de jongere. Het doel is om een uithuisplaatsing te voorkomen en de thuissituatie te verbeteren. Het JIT biedt hulp en begeleiding bij de volgende problematieken:

 

-              Gedragsproblematiek

-              ADHD

-              Autismespectrumstoornissen

-              Verslavingsproblematiek

-              Angststoornissen

-              Stemmingsproblematiek

-              Traumaproblematiek

Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal..

bottom of page